About Us

Creating in Wales, right now

nawr is a quarterly magazine publishing poetry, philosophy and photography right now, from Welsh and Wales-based creatives.

nawr aims to publish work that reflects contemporary Wales and Welshness – art that captures the present moment through poetry, photography &/or visual arts and philosophy (creative critical essays).

The art in each issue responds to a theme. Our latest issue’s theme is ‘Connection’.

nawr is a small magazine, and we hope to go to print soon. We want our magazine to be free and accessible to everyone. For now, nawr will be available online (and we’ll continue to upload it once we go to print).

Thank you for supporting nawr.

nawr yw cylchgrawn creadigol yn cyhoeddi barddoniaeth, athroniaeth a ffotograffiaeth, nawr, gan bobl greadigol Cymreig a phobl sy’n byw yng Nghymru.

mae nawr eisiau cyhoeddi gwaith sy’n adlewyrchu Cymru gyfoes a Chymraeg – celf sy’n cyfleu’r foment bresennol trwy farddoniaeth, ffotograffiaeth &/neu gelf weledol ac athroniaeth (traethodau beirniadol creadigol)

mae’r gelf ym mhob rhifyn yn ymateb i thema a gyhoeddwyd cyn i’r ffenestri cyflwyno agor – mae’r thema’r rhifyn diweddaraf yw ‘Connection’.

cylchgrawn bach newydd yw nawr, sy’n gobeithio mynd i argraffu yn fuan. rydym am i’n cylchgrawn fod yn rhad ac am ddim ac yn hygyrch i bawb. am y tro, bydd nawr ar gael ar-lein (a byddwn yn parhau i gyhoeddi hwn ar-lein ar ôl y byddwn yn argraffu).

diolch am gefnogi ein cylchgrawn bach – rydyn ni’n gyffrous am bopeth sydd eto i ddod!